Concentración en prol do aborto libre.

Concentración en prol do aborto libre.

O Goberno do Partido Popular anunciou a través do ministro de Xustiza Alberto Ruiz Gallardón, unha modificación da actual Lei de saúde sexual e reprodutiva e interrupción voluntaria do embarazo que ameaza con volver a unha lexislación anterior á despenalización de 1985, devolvendo o dereito ao aborto ao Código Penal.

Imaxe 2

Lectura comunicado

Volantina Concentracións Aborto

Concentración en prol do aborto libre.